ROC Da Vinci

Dordrecht

Verzorgen van Onderwijs


Aanbod van ROC Da Vinci

Vrijwilliger VVE Vrijwillige inzet

alle wijken

De vrijwilligers begeleiden wekelijks een groep ouders in het beter Nederlands spreken en lezen. Verder hebben ze aandacht voor wat ouders thuis kunnen doen met hun kinderen. Ook helpen ze de ouders informatie van school beter te begrijpen. De vrijwilligers worden ondersteund door de projectleider. De werkzaamheden bestaan uit: - Het wekelijks voorbereiden (samen met een collega vrijwilliger) van een lesprogramma met behulp van de methode Taal voor Thuis en het VVE materiaal van de school. - Het hebben van nauw contact met de contactpersoon op de school en de projectleider in verband met de aan- en afwezigheid van ouders en de voortgang van de VVE Taalklas. - Het zorgdragen voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor de ouders. - Deelname aan vrijwilligersbijeenkomsten, workshops en trainingen. - Het jaarlijks evalueren van de resultaten van de Taalklas (samen met de projectleider, de contactpersoon op de school en de ouders).

Meer informatie

Onbekende wijk

Vrijwilliger werkplaats Locatie Patersweg in Dordrecht (2 tot 4 dagdelen per week) Wie zijn wij Het team Entree (mbo-niveau 1) geeft scholing aan jongeren met verschillende achtergronden. Voor onze locatie aan de Patersweg in Dordrecht zijn wij per direct op zoek naar een vrijwilliger die onze technische praktijkinstructeurs kan ondersteunen in de werkplaats bij het begeleiden van onze studenten tijdens de praktijklessen en het realiseren van projecten. De werkzaamheden van onze werkplaats bestaan o.a. uit: eenvoudige timmerwerkzaamheden, meten, schuren, lassen, zagen, schilderen, reparaties. Wij werken aan opdrachten vanuit het bedrijfsleven en gemeenten. Wat ga je doen Ondersteunen bij de praktische voorbereidingen van onze opdrachten. Ondersteunen van de praktijkinstructeurs bij het begeleiden van de studenten.Dit gebeurt zowel in het praktijklokaal als op locatie. Ondersteunen van de studenten tijdens het uitvoeren van hun praktijkopdrachten.

Meer informatie

VVE Taalvrijwilliger Vrijwillige inzet

Onbekende wijk

Locatie Oud-Krispijn in Dordrecht (3 à 4 uur per week) Het team Educatie geeft scholing, trainingen en cursussen aan volwassenen met verschillende achtergronden, opleidingen en niveaus. Het team organiseert en begeleidt o.a. VVE Taalklassen voor ouders op basisscholen in Dordrecht. VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie: de peuter- en kleuterklassen. Aan de VVE Taalklas nemen ouders deel die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De school nodigt ouders uit iedere week (behalve tijdens de schoolvakanties) deel te nemen aan de Taalklas. De grootte van de groep is minimaal drie en maximaal twaalf ouders. Wij zijn per direct op zoek naar een vrijwilliger die wekelijks op de maandagochtend inzetbaar is (m.u.v. de schoolvakanties) Het doel van de VVE Taalklassen is dat ouders: -          meer weten over wat hun kind op school leert, welke VVE thema’s worden behandeld; -          meer hun kinderen thuis stimuleren in hun (taal)ontwikkeling; -          beter geïnformeerd zijn over ontwikkelingen op school; -          geen taaldrempel meer ervaren om contact te zoeken met de leerkracht van hun kind; -          vaker deelnemen aan activiteiten op school en daarbuiten; -          beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven (in deze volgorde); -          indien gewenst doorstromen naar een formeel taalaanbod.

Meer informatie