Er is helaas nog geen beschrijving van deze organisatie beschikbaar.


Alle organisatie kenmerken

Activiteiten
-
Beschikbaarheid
Avond
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Middag
Ochtend
Vrijdag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
Doelgroepen
Allen
Duur werkzaamheden
Structureel
Motivatie
Mensen ontmoeten
Werken aan een fijne buurt
Opleiding
-
Rijbewijs
-
Sector
Kunst, cultuur en vrije tijd
Wijken
-

Aanbod van Buurtpreventie Crabbehoff

Werken aan een schone wijk Vrijwillige inzet

Crabbehof en Zuidhoven

Zwerf- en grofvuil zijn een probleem in sommige wijken. Ook in Crabbehof hebben we ermee te maken. Buurtpreventie Crabbehof werkt daarom aan een schonere wijk. We nemen gebreken van defecte spullen waar en melden deze We ruimen zwerfvuil We nemen dumpingen van grofvuil waar en melden deze We zoeken naar oplossingen We willen een sociale binding met buurtbewoners

Meer informatie