St. Vrienden Hospice de Patio

Fondsen werven voor activiteiten en investeringen die het comfort verhogen van bewoners van VTZ + Hospice De Patio en vrijwilligers.


Aanbod van St. Vrienden Hospice de Patio

Onbekende wijk

De huidige voorzitter zal, na 2 zittingsperioden, aftreden als Voorzitter van de Stichting Vrienden van Hospice de Patio. Volgend jaar volgt het aftreden van onze Penningmeester, conform ons Rooster van aftreden. Dat betekent dat binnen 1,5 jaar het (dagelijks) bestuur (bestaande uit: Voorzitter, Penningmeester en Secretaris) voor een groot deel vervangen zal moeten worden. Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft op redelijk korte termijn een nieuwe impuls nodig. De overige 2 bestuursleden (onze Secretaris en ons Algemeen Bestuurslid) zullen nog een aantal jaren doorgaan en zorgen dus voor de noodzakelijke continuïteit binnen het bestuur.

Meer informatie