Humanistisch Verbond

Dordrecht

Steun bij rouwverwerking, preek bij uitvaart, lezingen geven, SOS hulptelefoon en filosofie.


Aanbod van Humanistisch Verbond

PR medewerker Vrijwillige inzet

Meerdere wijken

Het Humanistisch Verbond staat voor een samenleving waarin je vrij bent om te kiezen wie je lief wilt hebben, hoe je wilt leven en hoe je wilt sterven. Wanneer de vrijheid om te kiezen in het geding is, laten wij van ons horen. We komen op voor vrijheid en democratie. Dat doen we door te lobbyen en thema’s steeds weer te agenderen. In de Drechtsteden en omstreken organiseren we lezingen, gespreksgroepen of trekken we erop uit om mooie ervaringen op te doen. We zoeken iemand die ons helpt met de PR. Onze leden bereiken we goed. We weten dat de doelgroep die we kunnen bereiken veel breder is. Daarom zoeken we een vrijwilliger met kennis van sociale media die communicatief sterk is om ons te helpen bij: • Media benaderen: Plaatselijke krant, TV, Radio • Persbericht / advertentie opstellen • Sociale media bijhouden • Website bijhouden Reacties graag naar drechtsteden@regio.humanistischverbond.nl

Meer informatie