Yulius

Dordrecht

we koppelen 'maatjes' (vrijwilligers) aan iemand met een psychiatrische achtergrond


Aanbod van Yulius

Meerdere wijken

Yulius zoekt voor verschillende locaties vrijwilligers! Denk hierbij aan hulp bieden in een tweedehandskledingwinkel, helpen in de moestuin op een beschermd woonvorm, als activiteitenbegeleider of gastheer/gastvrouw aan de slag op een inloop, een luisterend oor zijn voor cliënten, helpen met verf(klusjes) op diverse locaties, handen uit de mouwen als fietsenmaker op een sociale werkplaats, een behandelteam ondersteunen op een gezinskliniek, als conciërge aan de slag op een school of als maatje op (huis)bezoek bij een cliënt. Yulius is een mensgerichte organisatie in de driehoek, Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem. In deze regio biedt Yulius hulp aan meer dan 20.000 cliënten. Yulius helpt mensen van alle leeftijden met psychiatrische problemen. Dat doen we bij de mensen thuis, bij de huisarts (Wijkzorg), bij onze inlopen, op een polikliniek, in eigen klinieken of in een beschermde woonomgeving. Daarnaast heeft Yulius 14 scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. De inzet van vrijwilligers binnen de organisatie is van grote waarde voor zowel onze medewerkers als cliënten. Als vrijwilliger draag je bij aan het welzijn van onze cliënten. Dit is niet alleen voor hen fijn, zelf heb je er ook veel aan; je leert nieuwe mensen kennen, ontwikkelt nieuwe vaardigheden, doet werkervaring op en verbreedt je horizon. En je bent maatschappelijk betrokken. Je hoeft geen speciale deskundigheid te hebben om vrijwilliger te worden bij Yulius. Je werkt met mensen met een ernstige psychische beperking. Dit vraagt vooral om geduld, enthousiasme, respect, luisteren en initiatief nemen. Als vrijwilliger krijg je begeleiding van de coördinator vrijwilligerswerk (deze behartigt de belangen van de vrijwilliger). Tijdens het werk ontvangt de vrijwilliger ondersteuning en begeleiding van een vast aangewezen contactpersoon op de betreffende locatie(s). Er is tijd voor voorbereiding en nabespreking met een van de activiteitenbegeleiders.

Meer informatie