Humanitas Drechtsteden

Dordrecht

dienstverlening van mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen en zorg


Aanbod van Humanitas Drechtsteden

Meerdere wijken

Humanitas Drechtsteden is een van de meer dan 80 afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij geloven in de kracht van mensen, maar we weten dat iedereen wel eens een tijdelijke steun in de rug kan gebruiken. Vanuit onze afdeling zetten meer dan 175 vrijwilligers zich in om ruim 250 deelnemers in Drechtsteden te begeleiden binnen Home-Start, Wel Thuis en Thuisadministratie. Steeds méér mensen worstelen met het bijhouden van de financiële administratie of raken in financiële problemen. Humanitas thuisadministratie Drechtsteden helpt deze mensen met het op orde krijgen van hun administratie of door ze te begeleiden naar passende professionele schuldhulpverle­ning. Een dankbare taak die wordt verricht door vrijwilligers. Wat vragen wij van u: Zet u zich graag in voor andere mensen? Kunt u met gevoel, begrip en respect met mensen omgaan die soms in een moeilijke situatie verkeren? Heeft u een achtergrond in bijvoorbeeld administratie, financiën, management, onderwijs, zorg of hulpverlening? Of bent u gewoon nuchter maatschappelijk betrokken? Dan bent u wellicht de doortastende vrijwilliger die wij zoeken! Als vrijwillig coördinator bezoekt u potentiële deelnemers en brengt in kaart bij welke ondersteuning deze het meest gebaat is. Daarna zoekt de coördinator een vrijwilliger die het best bij de betreffende deelnemer past. De coördinator is het aanspreekpunt voor Thuisadministratie. Dat wil zeggen dat verwijzers, deelnemers en vrijwilligers bij de coördinator terecht kunnen met vragen en/of problemen.

Meer informatie

Vrijwilliger Wel Thuis Vrijwillige inzet

Meerdere wijken

In opdracht van de samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland-Zuid werken Jeugdbescherming West, William Schrikker Groep, Leger des Heils en Humanitas samen om gezinnen in de (preventieve) jeugdbescherming hulp te bieden. Wat vragen we van onze vrijwilliger: De uitdaging aan te willen gaan om in complexe gezinssituaties stabiliteit en continuïteit te bieden Geloof in de eigen kracht van een gezin en bereid zijn om gezinsleden te stimuleren, eigen oplossingen te bedenken en te realiseren voor het gezin Het belang zien van een ondersteunend sociaal netwerk rondom een gezin en mee willen helpen om deze op te bouwen en/of te versterken Kennis en inzicht op het gebied van opvoeding, ontwikkeling van kinderen en ouderschap door eigen ervaring of een opleiding Affiniteit met mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek (LVG) Minimaal 1 dagdeel per week voor minimaal 1 jaar voor een gezin inzetten (bij voorkeur buiten basisschooltijden)

Meer informatie

Meerdere wijken

Home-Start zoekt nieuwe vrijwilligers (m/v) in Dordrecht, Zwijndrecht /H.I. Ambacht, Sliedrecht en Hardinxveld. Home-Start is een project van Humanitas, waarbij vrijwilligers een dagdeel per week ondersteuning, vriendschap en praktische hulp bieden aan gezinnen met jonge kinderen. Heeft U: Tijd en aandacht Een luisterend oor Een positieve instelling Opvoedingservaring en/of affiniteit met de doelgroep

Meer informatie

Meerdere wijken

Humanitas Drechtsteden is een van de meer dan 80 afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij geloven in de kracht van mensen, maar we weten dat iedereen wel eens een tijdelijke steun in de rug kan gebruiken. Vanuit onze afdeling zetten meer dan 175 vrijwilligers zich in om ruim 250 deelnemers in Drechtsteden te begeleiden binnen Home-Start, Wel Thuis en Thuisadministratie. Steeds méér mensen worstelen met het bijhouden van de financiële administratie of raken in financiële problemen. Humanitas Thuisadministratie Drechtsteden helpt deze mensen met het op orde krijgen van hun administratie of door ze te begeleiden naar passende professionele schuldhulpverle­ning. Een dankbare taak die wordt verricht door en met vrijwilligers. Het afdelingsbestuur is nauw betrokken bij de activiteit Thuisadministratie en de ontwikkeling van deze activiteit. Binnen het afdelingsbestuur zijn wij voor deze activiteit op zoek naar een portefeuillehouder. Voor het volledige profiel, verwijzen we je door naar de website van Humanitas Drechtsteden: https://www.humanitas.nl/afdeling/drechtsteden/vacatures/portefeuillehouder-thuisadministratie/

Meer informatie