Bevorderen van integratie en emancipatie van mensen met een handicap in de Dordtse samenleving. Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving.


Alle organisatie kenmerken

Activiteiten
Begeleiding van personen
Belangenbehartiging
Beschikbaarheid
Avond
Dinsdag
Donderdag
Maandag
Middag
Ochtend
Doelgroepen
Armoede
Jeugd
Schuldenproblematiek
Duur werkzaamheden
Structureel
Zo nu en dan een klus
Motivatie
Bijdragen aan samenleving
Werken aan een fijne buurt
Opleiding
-
Rijbewijs
-
Sector
Jeugd
Maatschappelijke dienstverlening
Overheid
Wijken
-

Aanbod van Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

alle wijken

Wij zijn de ogen en oren: kijken met een open blik en luisteren kritisch naar de uitvoerende praktijk van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdhulp. We pakken de signalen op en brengen die verder. Ben jij een kritische Dordtenaar, maatschappelijk betrokken, heb je een mening en/of ervaring met de Wmo of jeugdhulp? Vind je het een uitdaging om verder te kijken dan jouw persoonlijke situatie? Kom dan langs voor een gesprek! Zeker jongeren zijn welkom in de Adviesraad, we willen een gelijke verdeling van de verschillende leeftijden. Heb je een frisse kijk, kun je goed samenwerken, snel signalen oppikken, dan pas je goed in onze Adviesraad. De Adviesraad We adviseren de gemeente, onder andere, over de hulp aan kinderen en jongeren, mantelzorg, de Dordtpas en een inclusief Dordrecht. De Adviesraad komt op voor de belangen van kwetsbare inwoners. We vergaderen maandelijks en hebben een werkgroep jeugd. Heb je veel of juist weinig tijd? In overleg vinden we vast een goede plek voor je. Je mening of ervaring zijn het belangrijkste!

Meer informatie