Cliëntenraad Regio Drechtsteden

Dordrecht

Gevraagd en ongevraagd adviseren aan:
- directie Sociale Dienst Drechtsteden;
- bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden;
- adviescommissie zorg en inkomen;
- De Drechtraad.
De stichting heeft voorts ten doel uitvoering te geven aan de in de wet Verordening Cliëntenparticipatie Wet Werk en Bijstand Drechtsteden omschreven taken en bevoegdheden in de ruimste zin des woords.


Aanbod van Cliëntenraad Regio Drechtsteden

Bestuursleden Vrijwillige inzet

Meerdere wijken

Herken jij je in: - Mensen uit de Drechtsteden, die zelf een minimum inkomen of uitkering hebben of betrokkenheid met deze doelgroep hebben. - Positief kritische vrijwilligers die het leuk vinden om mee te denken op het sociaal vlak. - Vrijwilligers die een luisterend oor kunnen bieden, problemen kunnen begrijpen en daarmee de doelgroep kan adviseren. De bereidheid zich in te zetten voor sociale verbetering in de Drechtsteden.

Meer informatie