Het Sociaal Wijkteam ondersteunt bij het vinden van een oplossing. Bijvoorbeeld met vragen over geldzaken, relaties, opvoeden, opgroeien, wonen, werk en inkomen, (jeugd)zorg, voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk. Samen zoeken we naar een oplossing voor je vraag.


Alle organisatie kenmerken

Activiteiten
Administratie
Beschikbaarheid
-
Doelgroepen
-
Duur werkzaamheden
-
Motivatie
-
Opleiding
-
Rijbewijs
-
Sector
-
Wijken
-

Aanbod van Sociaal Wijkteam Sterrenburg

Gastvrouw/Gastheer Vrijwillige inzet

Meerdere wijken

De gastvrouw of gastheer van het Sociaal Wijkteam Dordrecht is een vrijwilliger, die het visitekaartje en eerste aanspreekpunt is voor de inwoners en andere gasten die binnenlopen of op afspraak komen. Het zo-nodig opnemen en doorverbinden van de telefoon naar de professional in combinatie met het eventueel verzenden van een mail naar de professional, behoren tot de hoofdtaken van de gastvrouw/-heer. De functie Tijdens de openingstijden van het inloopspreekuur en tijdens werktijd wanneer de voordeur op slot is en of geen inloopspreekuur is, is er een gastvrouw/-heer op de werkvloer aanwezig om de bezoekers te ontvangen. Daarnaast verricht de gastvrouw/-heer eventueel lichte administratieve taken voor de inwoners en professionals en voert hij/zij huishoudelijke taken uit voor het Sociaal Wijkteam. De gastvrouw/-heer werkt onder verantwoordelijkheid van de bureaudienst. De gastvrouw/-heer wordt ingezet op een vaste locatie, maar is bereid om ook op andere locaties in te vallen bij ziekte en/of vakantieverlof. Competenties • Representatief en klantvriendelijk • Goede sociale vaardigheden • Affiniteit met mensen • Goede beheersing van de Nederlandse taal in spraak en schrift • Betrouwbaar en zorgvuldig • Flexibel • Beschikt over basis computervaardigheden (m.n. email en internet) • In staat tot uitvoeren van lichte administratieve en huishoudelijke werkzaamheden • Bij voorkeur 2 dagdelen per week beschikbaar en extra inzetbaar bij ziekte en/of vakantieverlof van andere collegae gastvrouwen/-heren van eigen en andere Sociaal Wijkteams binnen Dordrecht. Taken • Bezoekers ontvangen • Zorgdragen voor een prettige sfeer in de wachtruimte • Wachtruimte(s) en spreekkamers op orde houden (aanvullen van koffie/thee, suiker/melk etc.) • Opnemen en doorverbinden van de telefoon (aan de hand van duidelijke afspraken en richtlijnen over het opnemen en afhandelen van telefoongesprekken). • Zorgdragen voor post uit de brievenbus zodat deze op de juiste plek terechtkomen. • Folderrekken, informatieborden en affiches op ruiten up-to-date en netjes houden • Documenten kopiëren en scannen op aanvraag en verantwoordelijkheid van de professionals • Logboek (overdracht) bijhouden om samenwerking met je collegae gastvrouwen/-heren goed te onderhouden • Het dagelijks bijhouden van aanrecht en vaatwerk in keuken en wachtruimte (als gedeelde verantwoordelijkheid met de professionals) • Voorraden controleren en bijhouden • Bestellingen bijhouden Sociale Wijkteams Dordrecht • In Dordrecht zijn 5 wijkteams verspreid over de stad waar bewoners van elke leeftijd terecht kunnen met alle vragen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen; voor informatie, advies, ondersteuning en toegang tot zorg bij vragen over het gezin, opvoeden, opgroeien, wonen, school, werk, geldzaken, zorg, gezondheid en vrije tijd. • Vanuit een alliantie van 5 organisaties (Careyn, Enver, MEE, Stichting Jeugdteams en Vivenz) zijn professionals vanuit hun eigen expertise werkzaam in de Sociale Wijkteams Dordrecht. Iedere professional is in dienst bij een van de 5 alliantiepartners. • Het Sociaal Wijkteam is een compact frontlijnteam bestaande uit professionals met een zogenaamd T profiel: Deze kijkt breed (generalistisch) en integraal naar de vraag van de bewoner, gaat uit van de eigen kracht van de bewoner en de mogelijkheden van zijn omgeving. Is dit iets voor jou, reageer dan via het onderstaande venster.

Meer informatie

Gastvrouwen en -heren Vrijwillige inzet

Sterrenburg

De gastvrouw of gastheer van het Sociaal Wijkteam Dordrecht is een vrijwilliger, die het visitekaartje en eerste aanspreekpunt is voor de inwoners en andere gasten die binnenlopen of op afspraak komen.

Meer informatie

Sterrenburg

De gastvrouw of gastheer is het visitekaartje en eerste aanspreekpunt voor mensen die binnenlopen of op afspraak komen. Het opnemen en doorverbinden van de telefoon in combinatie met het eventueel verzenden van een mail naar de professional, behoren tot de hoofdwerkzaamheden. Daarnaast het uitvoeren van eventueel lichte administratieve taken voor de inwoners en professionals en uitvoeren huishoudelijke taken voor het Sociaal Wijkteam. De gastvrouw/-heer werkt onder verantwoordelijkheid van de bureaudienst en wordt ingezet op een vaste locatie, maar is bereid om ook op andere locaties in te vallen bij ziekte en/of vakantieverlof.

Meer informatie