Bij St. Vrienden Hospice de Patio


De zittingstermijn van de huidige voorzitter van Stichting Vrienden van Hospice de Patio is, na 2 zittingsperioden (2 x 3 jaar), officieel verstreken. Er is helaas nog steeds geen nieuwe voorzitter gevonden. Ondanks de grote betrokkenheid van de huidige voorzitter zin we toch nog steeds op zoek naar een vervanger. Dit jaar volgt volgens onze statuten het aftreden van onze Penningmeester, conform ons Rooster van aftreden.
Dat betekent dat binnen 1 jaar het (dagelijks) bestuur (bestaande uit: Voorzitter, Penningmeester en Secretaris) voor een groot deel vervangen zal moeten worden. Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft daarom op redelijk korte termijn een nieuwe impuls nodig. De overige 2 bestuursleden (onze Secretaris en ons Algemeen Bestuurslid) zullen nog een aantal jaren doorgaan en zorgen dus voor de noodzakelijke continuïteit binnen het bestuur.
Met de voorgenomen verhuizing van het hospice binnen afzienbare tijd is er ook een grote uitdaging voor het huidige bestuur, wat de functie van voorzitter extra belangrijk en interessant maakt.


Specifieke informatie

 • Gevraagde vaardigheden:
 • Zit de bestuursvergaderingen voor. Stelt de agenda van de vergaderingen op.
 • Is voorwaardenscheppend voor het realiseren van de doelstellingen van de medebestuursleden.
 • Maakt de opzet voor de meerjarenplannen en controleert de voortgang.
 • Stelt nieuwe procedures op welke voortvloeien uit zijn functie en implementeert deze na goedkeuring van het bestuur.
 • Schrijft regelmatig stukjes voor het ‘palliatiefje’ en de nieuwsbrief.
 • Geeft voorlichting aan derden over de activiteiten van de stichting en de Hospice.
 • Vervangt bij afwezigheid de secretaris.


Wij bieden

Een zeer bijzondere werkomgeving en doelgroep met een zeer goed lopend en betrokken bestuur. Het werk dat wordt uitgevoerd door een grote groep vrijwilligers is zeer dankbaar.

Aanvullende informatie

 • Profiel voorzitter.
 • Maakt deel uit van het Bestuur van de Stichting Vrienden van Hospice de Patio.
 • Vertegenwoordigt (evt. met andere bestuursleden) het bestuur bij officiële gelegenheden en het in ontvangst nemen van schenkingen van sponsors.
 • Maakt samen met de penningmeester en secretaris deel uit van het dagelijkse bestuur.
 • Verantwoordelijkheden:
 • Hij/zij overlegt met de locatiemanager van Thureborgh.
 • Hij/zij heeft een initiërende, coördinerende, controlerende en stimulerende rol voor wat betreft de realisatie van de meerjaren plannen van de Stichting Vrienden van Hospice de Patio.
 • Hij/zij bewaakt de samenhang van de activiteiten, PR en de binding van de bestuursleden met de stichting.

Met jou matchende kenmerken

Wij matchen deze vrijwillige inzet graag met jouw interesses! Beantwoord een paar simpele vragen en je ziet direct welk aanbod er bij jou past!

Alle kenmerken

Activiteiten
Bestuurlijk
Beschikbaarheid
-
Doelgroepen
-
Duur werkzaamheden
-
Motivatie
Bijdragen aan samenleving
Jezelf ontwikkelen
Opleiding
-
Rijbewijs
-
Sector
Maatschappelijke dienstverlening
Verzorging
Wijken
Dordrecht - Nieuw Krispijn

Reageren

Leuk dat je wilt reageren op Voorzitter Stichting Vrienden van Hospice de Patio!

Je kunt alleen reageren indien je ingelogd bent.