Bij ROC Da Vinci


Locatie Oud-Krispijn in Dordrecht (3 à 4 uur per week)
Het team Educatie geeft scholing, trainingen en cursussen aan volwassenen met verschillende achtergronden, opleidingen en niveaus. Het team organiseert en begeleidt o.a. VVE Taalklassen voor ouders op basisscholen in Dordrecht. VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie: de peuter- en kleuterklassen. Aan de VVE Taalklas nemen ouders deel die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. De school nodigt ouders uit iedere week (behalve tijdens de schoolvakanties) deel te nemen aan de Taalklas. De grootte van de groep is minimaal drie en maximaal twaalf ouders. Wij zijn per direct op zoek naar een vrijwilliger die wekelijks op de maandagochtend inzetbaar is (m.u.v. de schoolvakanties)

Het doel van de VVE Taalklassen is dat ouders:
-          meer weten over wat hun kind op school leert, welke VVE thema’s worden behandeld;
-          meer hun kinderen thuis stimuleren in hun (taal)ontwikkeling;
-          beter geïnformeerd zijn over ontwikkelingen op school;
-          geen taaldrempel meer ervaren om contact te zoeken met de leerkracht van hun kind;
-          vaker deelnemen aan activiteiten op school en daarbuiten;
-          beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven (in deze volgorde);
-          indien gewenst doorstromen naar een formeel taalaanbod.


Specifieke informatie

 • Wanneer kom je in aanmerking
 • Als VVE Taalvrijwilliger beschik je over onderstaande kennis en vaardigheden:
 •  een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • bij voorkeur een onderwijs- en/of welzijnsachtergrond;
 • staat open voor een effectieve relatie met de ouders en leerkrachten op een school;
 • inlevingsvermogen, geduld en natuurlijk overwicht;
 • is taalgevoelig en weet (associatief) welke oefeningen ouders verder helpen;
 • werkt zelfstandig en op een creatieve en flexibele manier;
 • heeft kennis van en/of interesse in VVE in peuterspeelzalen en in kleutergroepen;
 • vindt het leuk om binnen een basisschool actief te zijn met ouders;
 • kan op een creatieve en flexibele manier lessen voorbereiden;
 • kan de ouders op een prettige manier begeleiden en enthousiast maken.


Wij bieden

We bieden je de maximaal fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding van € 5,- per uur incl. reiskosten (vanaf 22 jaar), maximaal € 170,- per maand en maximaal € 1.700,- op jaarbasis. Het Da Vinci College draagt zorg voor de noodzakelijke WA-verzekering, een collectieve ongevallenverzekering en de vergoeding van de kosten voor een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). We bieden je begeleiding en ondersteuning bij het opstarten en uitvoeren van een VVE Taalklas.

Aanvullende informatie

 • Wat ga je doen?
 • VVE Taalvrijwilligers begeleiden wekelijks een groep ouders in het beter Nederlands spreken en lezen. Verder hebben ze aandacht voor wat ouders thuis kunnen doen met hun kinderen. Ook helpen ze de ouders informatie van school beter te begrijpen. De vrijwilligers worden ondersteund door de projectleider.
 • De werkzaamheden bestaan uit:
 • Het wekelijks voorbereiden (samen met een collega VVE Taalvrijwilliger) van een lesprogramma met behulp van de methode Taal voor Thuis en het VVE materiaal van de school;
 • het hebben van nauw contact met de contactpersoon op de school en de projectleider in verband met de aan- en afwezigheid van ouders en de voortgang van de VVE Taalklas;
 • het zorgdragen voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor de ouders;
 • deelname aan vrijwilligersbijeenkomsten, workshops en trainingen;
 • het jaarlijks evalueren van de resultaten van de Taalklas (samen met de projectleider, de contactpersoon op de school en de ouders).
 • Ben je geïnteresseerd en wil je graag iemand spreken die je nog meer kan vertellen over de VVE Taalklassen en het werken als vrijwilliger? Reageer dan via het venstertje hieronder!

Met jou matchende kenmerken

Wij matchen deze vrijwillige inzet graag met jouw interesses! Beantwoord een paar simpele vragen en je ziet direct welk aanbod er bij jou past!

Alle kenmerken

Activiteiten
Iets met taal of cultuur
Beschikbaarheid
-
Doelgroepen
-
Duur werkzaamheden
-
Motivatie
-
Opleiding
-
Rijbewijs
-
Sector
-
Wijken
-

Reageren

Leuk dat je wilt reageren op VVE Taalvrijwilliger!

Je kunt alleen reageren indien je ingelogd bent.